Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Aura-Soma Archangeloi spray

Archangelois kallas ”The Spirits of Fire” de hjälper oss att bryta fastlåsta mönster, de liksom andra änglar är budbärare mellan de olika rikerna. De kan vara bra att använda mellan personliga övergångar och de kan bidra så att vi kan se vår del i ett större sammanhang.

Archangels har en specifik vibration som stärker vårt eteriska fält. De är länkade med specifika flaskor/balansoljor mellan 94-101 och finns i 9 olika varianter på 20 ml glasflaskor.

De innehåller eteriska oljor, örter och essenser av ädelsten som Aura-Soma produkterna generellt innehåller. Archangelois skapades eftersom det visade sig vara ett behov av mer koncentrerade essenser än tidigare tillgängliga produkter. 

ARCHANGELOI MICHAEL, kan hjälpa oss att öppna vårt hjärta och släppa intensiv rädsla och oro. Skänker tro och hjälper oss att söka efter sanningen för att frigöra strukturer och mönster från det förflutna.

ARCHANGELOI GABRIEL, Stärker oss så att vi kan förverkliga vår väg. Förlöser sorg och oro så att vi kan känna oss friare.

ARCHANGELOI RAPHAEL, Bidrar till utvecklandet av intuitionen så att vi kan höra vår inre röst. Den frigör inom områden där vi håller oss tillbaka och är för analytiska.

ARCHANGELOI URIEL, Ger lugn så vi kan höra den inre rösten. Bidrar till att medvetandegöra våra egna och de kollektiva mönster vi sitter fast i så att vi kan frigöra dessa.

ARCHANGELOI SANDALPHON, Hjälper oss till större medkänsla och förståelse. Den stärker insikten om att vi är del av ett större nätverk.

ARCHANGELOI TZADKIEL, Hjälper oss att öppna hjärtat så att vi kan se kärleken och alla dess uttryck. Förlöser bitterhet. Förbättrar relationen till vår kvinnlighet och den feminina aspekten.

ARCHANGELOI METATRON, Representerar ljuset men också mörkret, två aspekter av en helhet. Hjälper oss att se, förstå och stärka vår egen kapacitet. När vi ser oss själva i ett klarare ljus så kan vi lättare ändra på vår situation.

ARCHANGELOI JOPHIEL, Ger lugn, tillit och frid, samt en känsla av eget utrymme. Den hjälper oss att öppna hjärtat och se kärleken med andra ögon.

ARCHANGELOI CHAMAEL, Främjar den feminina aspekten inom oss så vi kan börja lita på vår intuition. Den stärker relationen till vår högra hjärnhalva och den vänstra sidan av kroppen. Frambringar medkänsla och kärlek.

Pris 20 ml, ARCHANGELOI spray 325 kr inkl. moms

ANVÄNDNING:
Archangelois effekt är att stärka vårt eteriska fält. De kan sprayas i auran eller användas för att stärka ett visst område. Det är mycket användbart i meditation. Stärkande och förankrande.

VERKAN:
Archangeloi har en mycket koncentrerad doft och effekt. Den 9 olika essenserna har alla olika verkan. Den koncentrerade doften har en mycket vitaliserande effekt så som Pomanderna, samt en mycket upplyftande och renande verkan så som Quintesserna har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)