Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Aura-Soma Ärkeängel spray

Ärkeängelspray renar och lyfter upp energin i ditt hem. 

Änglar kan lära oss förstå vår egen existens, de är här för att beskydda och vägleda oss om vi villl, och vi kan få deras stöd genom att bjuda in dem och deras närvaro i våra liv

De kan sprayas i auran eller användas för att skapa en viss energi som just den ängeln är bärare av. Bjud in änglarna i ditt hem eller lokal de förbättrar energin och atmosfären i ditt rum.

Ärkeängel Michael ger oss glädje, lycka och frid när vi anpassar vår individuella vilja med Guds vilja, öppnar våra hjärtan och ger styrka och skydd vid svåra tider, förbinder oss med vår sanna riktning.

Ärkeängel Gabriel ger gudomlig kärlek hjälper oss att komma i kontakt med vår potential och att vara sanna mot oss själva, ger nytt hopp och en känsla av frihet. 

 Ärkeängel Raphael ger djup frid och helande, hjälper oss att släppa frustration och ilska, främjar kreativitet, ökar förmågan av koncentration och inre frid

Ärkeängeln Uriel förbinder oss med vår inre kunskap, hjälper oss att fullt ut acceptera och uttrycka alla nivåer av känslor inom oss själva och att agera genom hjärtat