Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

B116 Queen Mab

Färg: kungsblå över magenta

Skakad färg: lila

Appliceras: På tredje ögat, kronchakrat eller varsomhelst på kroppen

Affirmation: "Jag fokuserar på det som är mitt sanna jag.

Queen Mab är Älvornas drottning och har förekommit i många teologiska och konstnärliga verk. Shakespeare refererar till henne i Romeo och Julia. Hon har även gestaltats i irländska folksagor under olika namn.

Aura-Soma är för de som vill se sig själva med tydlighet och klarhet så att vi kan föra samman de olika aspekterna av oss själva.

Det kristallklara sinnet reflekteras i flaskans övre del, Kungsblå.

Den nedre delen "magenta" visar oss hur viktigt det är att vi lägger fokus på de små tingen i tillvaron, kärleken till det vardagliga, till det som är vårt liv.

Att känna medkänsla gentemot oss själva och varandra. Magenta stödjer oss i processen att integrera våra olika delar om vi är beredda att gå djupt in i processen att lära känna oss själva.

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)