Vicky Wall

Aurasoma har funnits sedan 1984 och skapades av Vicky Wall från England som levde mellan1918 - 1991. Från tidig barndom kunde hon se färgerna i människans aura och fick under hela sitt liv träning i att använda sin förmåga att hela. Sina kunskaper om örtmedicin fick hon från sin far och hon arbetade som naturapotekare tills hon blev blind i mitten av 70-talet.

För över 30 år sedan fick hon genom sitt högre jag, vägledning att skapa oljor i olika färger. Dessa vackra balansoljor och andra essenser alla gjorda av naturliga örter och färger visade sig ha helande förmågor. Vickys livsverk – Aura-Soma – var fött och växer snabbt över hela världen vidare allt eftersom mänskligheten utvecklas.

Aura-Soma kombinerar kunskap om aromaterapi och örtmedicin med ett speciellt synsätt på färger och kunskaper om auran.

Färgterapi är en av de äldsta terapiformerna som sträcker sig tillbaka i medeltiden och som har återkommit i ny form för den nya tidsåldern.