Aura Soma Balansoljor

    

Balansoljorna är hjärtat i AuraSoma och finns nu i 115 strålande färg- kombinationer

De tvåfärgade balansoljorna är fyllda med levande energi, den energi som finns i färger, örtextrakt, essentiella oljor, ädelstenar och kristaller.

Vi lever för att livsenergi flödar igenom oss och den här livsenergin regleras av subtila energicentra som kallas chakra. Varje charka är ständigt i rörelse och vibrerar till en speciell våglängd av färg. Du återställer balansen och en hälsosam rytm när du tillför chakrat just den färg, ört och kristallvibration som saknas.

Aura-Soma är en unik produkt som kombinerar gåvorna från naturen på ett holistiskt sätt. Färgerna i Aura-Soma är nyckeln som sammanför vibrationskrafterna i de ingridienser som Aura-Soma består av, det är ett levande system som hjälper till att öppna dörren till helande och en större medvetenhet. Under konsultationen kommer man fram till vilken av de fyra flaskorna som är den mest terapeutiska att använda för att stödja arbetet med det som kom fram under konsultationen.

Aura-Soma kan hjälpa  att älska dig själv. Den största kraft vi äger är kärleken och om vi förstår hur vi ska acceptera och älska oss själva, innan vi kan acceptera och älska andra, kan vi se stora förändringar i våra liv.

AuraSoma färghealing terapi stödjer även andra terapier - former av naturligt healande.

KONSULTATION

En Konsultation börjar med att du väljer ut 4 flaskor som du känner dig mest dragen till. Valet av flaskor styrs av din intuition och tolkas sedan av terapeuten. I valet av färger synliggör du din egen bild av dig själv och din egen situation. Tolkningen kommer att öka din förståelse för dina möjligheter och vilka egenskaper som finns inom dig, din personlighet, din nuvarande situation och dina svårigheter.

Under konsultationen kommer terapeuten i samråd med dig fram till vilken av de fyra tvåfärgade balansoljorna som är den mest terapeutiska att använda för att stödja arbetet med det som kom fram vid tolkningen.

En Aura-Soma konsultation är en dialog för att stärka personens egen självkännedom genom de färger som väljs.

Smörj in oljan på din hud i ett band runt de center som färgern indikerarar. Oljan absorveras av huden och energierna genomströmmar och ger näring till hela dig.