Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Balansflaska1 blå över djup magenta

Den fysiska räddningsflaskan

Gåvan: En fridfull, empatisk person som utstrålar medkänsla och värme. Har fina ledaregenskaper. Någon som känner sina ideal. Har förmågan att lyssna och kan kommunicera klart. Någon man känner sig berikad av att vara tillsammans med

Utmaningen: Någon som inte kan släppa gamla svårigheter och har svårt att släppa taget om det som inte längre behövs. Kan ha skuldkänslor och dåligt självförtroende.

Övrigt: Mycket bra att smörja på den del av kroppen som man känner smärta eller som behöver lugn och frid.

Affirmation: ”Jag är hel. Jag integrerar alla aspekter.

Kontakt,

Britt Wikström

070 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net