Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Balansflaska 2 Blå/blå

Fridsflaskan

Gåvan: Någon som verkligen har förmåga att ge näring åt andra och som har tillit till sin livsprocess, och som kan dela det med andra. De har låtit den högre viljan komma igenom dem, de vet att de är får sin verkliga näring uppifrån.

Utmaningen: Man kan ha svårigheter med  föräldrar och andra förebilder, vilket kan ge probblem med egna förebilder. Svårt att behålla fokus och att känna inre frid kan ej släppa taget om problem.

Övrigt; Oljan skänker lugn När småbarn får tänder kan man använda oljan för att smörja in dem på käken, endast för yttre bruk

Affirmation: ”Jag andas in frid. Jag andas ut frid”

Kontakt,

Britt Wikström

070 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net