Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Balansflaska 3 Blå/Grön

Atlatiska Hjärtflaskan - Kommunikation från hjärtat

Gåvan: Någon som verkligen kan uttrycka sina känslor från hjärtat. Kan uttrycka dem på ett fridfullt sätt. Har djup kontakt med naturen. Har förmågan att  hjälpa andra hitta nya möjligheter Ofta Andligt uppvaknande genom Artisteri, Psykiskt och Ekologiskt arbete. Sanningen är viktig för denna person. Uppnår ofta sina mål.

Utmaningen: Att uttrycka sin sannings från hjärtat, att sluta gå över sina egna gränser för att tillfredställa andra. Utveckla och skapa sin egen väg, att kunna fatta beslut.

Övrigt: I hjärteangelägenheter har den blå/gröna  kombinationen mycket bra effekt, eftersom den ger utrymme för de sanna känslorna och skänker inre frid. Hjälper till att få kontakt med inkarnationer från Atlantis.

Affirmation: ”jag uttrycker kärlek och sanning" 

Kontakt,

Britt Wikström

070 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net