12 bibliska oljor omnämnda i antika skrifter

 

Young Living Essential Oils har tagit fram en samling bestående av tolv eteriska oljor som omnämns i de gamla skrifterna, bland dem ”nardusbalsam” (Markusevangeliet, kap 14:3) och ”vildros på Sharons slätt” (Höga Visan, kap 2:1). Med denna samling kan man ta del av och njuta av några av de oljor som användes på biblisk tid, till exempel de uppfriskande dofterna av myrten och cederträ, den kraftfulla aromen från galbanum och de fylliga dofterna från frankincense och myrra.

Pris 2 785 kr inkl moms + fraktavgift.

Aloes (sandelträ) (Santalum album) (kan beställas separat)

Man tror att den aloes som omtalas i Bibeln kan ha varit sandelträ, som användes av befolkningen i det gamla Palestina. ”Nikodemus kom också dit, han som första gången hade söktupp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra ochaloe, omkring trettio kilo.” Johannesevangeliet, kap 19:39

Verksam mot virus Befrämjar djup sömn. Innehåller höga halter av seskviterpener som stimulerar tallkottkörteln och limbiska delen av hjärnan. Bra för huden. Ökar den andliga medvetenheten.

Kassia/ Cassia (Cinnamomum cassia) (kan ej beställas separat)

Kassia var en viktig ingrediens i templens rökelse. ”Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, du glädsåt strängars klang från elfenbensgemaken.” Psaltaren, psalm 45, vers 9

Immunstärkande, humörshöjande och värmande. OBS: används på huden med försiktighet, späds ut i en basolja.

Cederträ/ Cedarwood (Cedrus atlantica) (kan beställas separat)

Från de mäktiga cederträden i Libanon kom det starka och väldoftande virke som användes för att byggaSalomos tempel. ”Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon tillisopen, som växer ut ur muren.” Första Kungaboken, kap 4:33

Den olja som har högst innehåll av seskviterpener. Stimulerar limbiska systemet och tallkottkörteln samt stärker minnet och tankeförmågan. Lugnande och renande. Medicinska egenskaper: antibakteriell, stimulerar lymfan, motverkar håravfall. Bra för personer som har ADD, ADHD och Alzheimers, tuberkulos.

Cypress/ Cypress (Cupressus sempervirens) (kan beställas separat)

Denna olja utvinns från cypressträdet, vars trä är så hållbart att cypressdörrarna till St. Peterskyrkan i Rom inte visar några tecken på rötangrepp efter 1200 år. ”Man fäller cederträd, man tar en stenek eller en ek, som får växa sig stor blandskogens träd, eller planterar ett lagerträd, som regnet ger växtkraft.” Jesaja, kap 44:14

Ökar cirkulationen och stärker blodkärlen. Kramplösande och motverkar infektioner. Inger en känsla av trygghet och stabilitet. Hjälper till att läka känslomässiga trauman.

Frankincense (rökelse, bibl) – (Olibanum-Boswellia carteri) (kan beställas separat)

Det hebreiska ordet för frankincense, levonab, (ibland översatt som ”rökelse”) omnämns tjugotvå gånger i Bibeln. ”Vem är hon som kommer ur öknen i en pelare avrök, omvärvd av myrra och rökelse och kryddhandlarens alla dofter?” Höga Visan, kap 3:6

Immunstärkande, muskelavslappnande, antidepressiv, ökar den andliga medvetenheten.

Galbanum (Ferula gummosa)  (kan ej beställas separat)

Denna olja har en kraftfull balsamisk doft. Herren sade till Mose: Tag välluktande ämnen: staktekåda, sjönagel och galbanum, och därtill ren rökelseharts, lika mycket av varje, och gör rökelse av detta, en konstfärdigt blandad vällukt, saltad, ren och helig.” Andra Moseboken, kap 30:34

Antiseptisk, smärtstillande, lätt kramplösande, antiinflammatorisk, ökar cirkulationen. Harmoniserande och balanserande. Ökar den andliga medvetenheten. I kombination med frankincense eller sandelträ stiger frekvensen dramatiskt.

Isop/ Hyssop (Hyssopus officinalis) (kan ej beställas separat)

År 1745 nämnde en författare artonolika växter som kunde motsvara den bibliska isopen. Trots att den exaktavarianten inte är känd, förstår man att den hade renande egenskapereftersom den användes i många reningsritualer. ”Rena mig med isop frånmin synd, tvätta mig vit som snö”. Psaltaren, psalm 51:9

Slemlösande, antiinflammatorisk, verksam mot parasiter, stimulerar kreativitet och meditation.

Myrra/ Myrrh (Commiphora myrrha) (kan beställas separat)

Myrra användes i samband med begravningar och värdesattes högt av David och Salomo. Den var en av ingredienserna i den heliga smörjelseoljan. ”Jag har bestänkt min bädd med myrra, aloe och kanel – kom låt oss berusa oss med kärlek och njuta dess vällust ända till morgonen.” Ordspråksboken, kap 7:17

Stark antioxidant, antiinflammatorisk, virushämmande, smärtstillande, verksam mot  parasiter. Bra mot svampinfektioner och hudproblem (torr hud, rynkor och hudbristningar). Humörshöjande samt ökar den andliga medvetenheten. Stimulerar hypofysen, hypothalamus och tallkottkörteln.

Myrten/ Myrtle (Myrtus communis) (kan ej beställas separat)

Grenar av myrten används fortfarande av judarna vid deras tabernakelfester. ”I alla städer och i Jerusalem skulle kungöras och tillkännages att man skulle gå ut bland bergen och hämta grenar av olivträd och vildoliv, myrten, palmer och andra lövträd för att bygga hyddor, så som det är skrivet.” Nehemja, kap 8:15

Stimulerar levern, prostata och sköldkörteln. Slemlösande och kramplösande och humörshöjande.

Onycha (Styrax benzoin) (kan ej beställas separat)

Onycha ingick i den heliga smörjelseoljan. ”Herren sade till Mose: Tag välluktande ämnen: staktekåda, sjönagel (onycha) och galbanum, och därtill ren rökelseharts, lika mycket av varje, och gör rökelse av detta, en konstfärdigt blandad vällukt, saltad, ren och helig.” Andra Moseboken, kap 30:34

Lugnande. Bra för sårläkning och för att förhindra infektioner.

Rose of Sharon (cistus) (Labdanum-Cistus ladaniferus) (kan beställas separat)

Den vackert blommande vildrosen har en ljuvlig honungslik doft och kan vara den växt som omnämns som ”vildros på Sharons slätt”. ”Jag är en vildros på Sharons slätt, en lilja i dalen.” Höga Visan, kap 2:1

Cellgenererande, virushämmande, bakteriedödande, antiinflammatorisk, immunstärkande, dämpar blödningar. Stärker sympatiska nervsystemet. Lugnande och humörshöjande.

Nardusört/ Spikenard (Nardostachys jatamansi) (kan ej beställas separat)

Nardusoljan var mycket dyrbar och förvarades i förseglade alabasterkrus. ”Medan han (Jesus) var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.” Markusevangeliet, kap14:3

Antibakteriell, antiinflammatorisk, immunstärkande, svampdödande, lugnande, närande för huden.

Bibelcitaten är hämtade ur den nya svenska Bibeln, Bibel 2000

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING AV YOUNG LIVINGS ETERISKA OLJOR

1. Se alltid till att ha en flaska V-6 vegetabilisk olja, en massageolja eller någon annan ren vegetabilisk olja till hands när du använder eteriska oljor. Vegetabilisk olja kan användas för att späda ut de eteriska oljorna om de skulle förorsaka obehag eller hudirritation.

2. Se till att flaskorna med eteriska oljor alltid har locket ordentligt fastskruvat och förvara dem på en sval plats och ej i direkt solsken. Under förutsättning att de förvaras på rätt sätt är de eteriska oljorna mycket hållbara och deras positiva egenskaper bevaras i många år.

3. Förvara eteriska oljor oåtkomliga för barn. Hantera dem så som du skulle hantera vilken teurapeutisk produkt som helst.

4. Använd inte eteriska oljor som har ett högt innehåll av mentol ( t.ex. pepparmyntsolja) på hals eller nacke på barn under 2,5 år.

5. Direkt solljus och eteriska oljor: Citron, bergamot, apelsin, grapefrukt, tangerine, White Angelica och andra oljor som innehåller citrusoljor kan ge hudutslag eller mörkare pigmentering om de appliceras på hud som utsätts för direkt solljus eller UV-ljus inom 3-4 dagar.

6. Undvik att låta de eteriska oljorna komma i kontakt med ögonen och droppa inte eterisk olja i själva örat. Hantera ej kontaktlinser och gnid dig inte i ögonen när du har eteriska oljor på händerna. Oljor som har ett högt innehåll av fenol – oregano, helichrysum, kanel(cinnamon), timjan (thyme), kryddnejlika (clove), citrongräs (lemongrass), bergamot, Thieves och ImmuPower – kan skada kontaktlinser och irritera ögonen.

7. Gravida kvinnor bör konsultera sin barnmorska eller husläkare innan de använder eteriska oljor som innehåller hormonliknande verksamma beståndsdelar, t.ex. muskatellsalvia (clary sage), salvia (sage), Idaho tansy, enbär (juniper) eller fänkål (fennel).

8. Epileptiker och personer med högt blodtryck bör konsultera sin husläkare innan de använder eteriska oljor. Undvik att använda isop (hyssop), fänkål (fennel) och Idaho tansy.

9. Personer med allergier bör först testa genom att applicera en ytterst liten mängd olja på en liten del av den mest känsliga huden, t.ex. insidan av armen, innan oljan appliceras på andra delar av kroppen. Fotsulorna är ett av de säkraste och mest effektiva områdena på kroppen att applicera de eteriska oljorna på.

10. Innan man intar en olja av typen GRAS = generally regarded as safe (= som anses vara säker) i kapsel, bör man alltid blanda ut den med en oljelöslig vätska, t.ex. honung, olivolja eller sojamjölk.

11. Häll inte outspädd eterisk olja direkt i badvattnet. Använd alltid en badgel som utspädningsbas för eteriska oljor som används i badet.

OVANSTÅENDE REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSOMRÅDEN GÄLLER ENBART NÄR MAN ANVÄNDER TERAPEUTISKA ETERISKA OLJOR FRÅN YOUNG LIVING.

Referenser: Young, N.D., Gary D. An Introduction to Young Living Essential Oils. Ninth Edition, 2001

Essential Oils Desk Reference. Sammanställd av Essential Science Publishing, Second Edition, July 2001.