Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

10 bibliska oljor omnämnda i antika skrifter

 

Med denna samling kan man ta del av och njuta av några av de oljor som användes på biblisk tid, till exempel de uppfriskande dofterna av myrten och cederträ och de fylliga dofterna från frankincense och myrra.

Aloe/ Sandelträ 

Man tror att den aloes som omtalas i Bibeln kan ha varit sandelträ, som användes av befolkningen i det gamla Palestina. ”Nikodemus kom också dit, han som första gången hade söktupp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra ochaloe, omkring trettio kilo.” Johannesevangeliet, kap 19:39

Verksam mot virus Befrämjar djup sömn. Innehåller höga halter av seskviterpener som stimulerar tallkottkörteln och limbiska delen av hjärnan. Bra för huden. Ökar den andliga medvetenheten.

Kassia/ Cassia 

Kassia var en viktig ingrediens i templens rökelse. ”Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, du glädsåt strängars klang från elfenbensgemaken.” Psaltaren, psalm 45, vers 9

Immunstärkande, humörshöjande och värmande. OBS: används på huden med försiktighet, späds ut i en basolja.

Cederträ/ Cedarwood  

Från de mäktiga cederträden i Libanon kom det starka och väldoftande virke som användes för att bygga Salomos tempel. ”Han talade om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isopen, som växer ut ur muren.” Första Kungaboken, kap 4:33

Den olja som har högst innehåll av seskviterpener. Stimulerar limbiska systemet och tallkottkörteln samt stärker minnet och tankeförmågan. Lugnande och renande. Egenskaper: antibakteriell, stimulerar lymfan, motverkar håravfall. Bra för personer som har ADD, ADHD och Alzheimers, tuberkulos.

Cypress/ Cypress 

Denna olja utvinns från cypressträdet, vars trä är så hållbart att cypressdörrarna till St. Peterskyrkan i Rom inte visar några tecken på rötangrepp efter 1200 år. ”Man fäller cederträd, man tar en stenek eller en ek, som får växa sig stor blandskogens träd, eller planterar ett lagerträd, som regnet ger växtkraft.” Jesaja, kap 44:14

Ökar cirkulationen och stärker blodkärlen. Kramplösande och motverkar infektioner. Inger en känsla av trygghet och stabilitet. Hjälper till att läka känslomässiga trauman.

Frankincense 

Det hebreiska ordet för frankincense, levonab, (ibland översatt som ”rökelse”) omnämns tjugotvå gånger i Bibeln. ”Vem är hon som kommer ur öknen i en pelare avrök, omvärvd av myrra och rökelse och kryddhandlarens alla dofter?” Höga Visan, kap 3:6

Immunstärkande, muskelavslappnande, antidepressiv, ökar den andliga medvetenheten.

Isop/ Hyssop 

År 1745 nämnde en författare artonolika växter som kunde motsvara den bibliska isopen. Trots att den exaktavarianten inte är känd, förstår man att den hade renande egenskapereftersom den användes i många reningsritualer. ”Rena mig med isop frånmin synd, tvätta mig vit som snö”. Psaltaren, psalm 51:9

Slemlösande, antiinflammatorisk, verksam mot parasiter, stimulerar kreativitet och meditation.

Myrra/ Myrrh 

Myrra användes i samband med begravningar och värdesattes högt av David och Salomo. Den var en av ingredienserna i den heliga smörjelseoljan. ”Jag har bestänkt min bädd med myrra, aloe och kanel – kom låt oss berusa oss med kärlek och njuta dess vällust ända till morgonen.” Ordspråksboken, kap 7:17

Stark antioxidant, antiinflammatorisk, virushämmande, smärtstillande, verksam mot  parasiter. Bra mot svampinfektioner och hudproblem (torr hud, rynkor och hudbristningar). Humörshöjande samt ökar den andliga medvetenheten. Stimulerar hypofysen, hypothalamus och tallkottkörteln.

Myrten/ Myrtle 

Grenar av myrten används fortfarande av judarna vid deras tabernakelfester. ”I alla städer och i Jerusalem skulle kungöras och tillkännages att man skulle gå ut bland bergen och hämta grenar av olivträd och vildoliv, myrten, palmer och andra lövträd för att bygga hyddor, så som det är skrivet.” Nehemja, kap 8:15

Stimulerar levern, prostata och sköldkörteln. Slemlösande och kramplösande och humörshöjande.

Onycha

Onycha ingick i den heliga smörjelseoljan. ”Herren sade till Mose: Tag välluktande ämnen: staktekåda, sjönagel (onycha) och galbanum, och därtill ren rökelseharts, lika mycket av varje, och gör rökelse av detta, en konstfärdigt blandad vällukt, saltad, ren och helig.” Andra Moseboken, kap 30:34

Lugnande. Bra för sårläkning och för att förhindra infektioner.

Rose of Sharon (cistus)

Den vackert blommande vildrosen har en ljuvlig honungslik doft och kan vara den växt som omnämns som ”vildros på Sharons slätt”. ”Jag är en vildros på Sharons slätt, en lilja i dalen.” Höga Visan, kap 2:1

Cellgenererande, virushämmande, bakteriedödande, antiinflammatorisk, immunstärkande, dämpar blödningar. Stärker sympatiska nervsystemet. Lugnande och humörshöjande.

Bibelcitaten är hämtade ur den nya svenska Bibeln, Bibel 2000

Beställ här: https://www.youngliving.com/sv_SE/products/oils-of-ancient-scripture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)