Våra Chakran och dess betydelse

Ordet chakra kommer från Indiens uråldriga språk sanskrit och betyder livsenergihjul "hjul av virvlande energi" Våra 7 största chakran finns längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan oc de vibrerar i olika färger.

Våra chakran påverkar olika kroppsfunktioner och de samspelar i högsta grad med vår personlighet där varje chakra har sin egen betydelse för vårt fysiska, emotionella, mentala och andliga välbefinnande. 

Rot chakra - röd 

Det samverkar med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med rotchakrat får oss att känna grundtrygghet och samhörighet med andra, att känna oss trygga gällande det materiella, ekonomi och arbete i livet. Rotchakrat står för mod, trygghet, säkerhet, grundstöttning och gränser. 

Obalans här kan visa på problem med blodcirkulationen, könsorganen samt smärta i nedre delen av ryggen. Vi kan uppleva otrygghet och utvecklar egenskaper som, fixering vid karriär och materiella ting men även utmattning och ilska.

Navel chakra - orange

Chakrat har förbindelse med känslor som livsglädje, passion, kreativitet  spontanitet, självförtroende sexuallitet men även ilska. Ett väl fungerande navelchakra ger en sund jag känsla.

Obalans här kan yttra sig som brist på kontroll över sina känslor, man kan vara överdrivet beroende av andra människor och bekräftelse, men även motsatsen som överdriven självständighet, fysiskt kan det visa på sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna ischias och bäckenproblem 

Solarplexus chakra - gul 

Det här chakrat chakra hjäper oss att våga, och att tro på sig själv ger inspiration, livsglädje, viljestyrka och framåtanda. Det är vårt utåtriktade chakra som söker social kontakt, gemenskap och kommunikation med andra. 

Obalanser visar på våra mest vanliga magsjukdomar som magsår, tarmbesvär ätstörningar, diabetes, leverproblem, svullen mage. Magsjukdomar kan visa på ouppklarade situationer som kan ha med känslor att göra som sätter sig i magen och skapar obalans. 

Hjärt chakra - grönt

Hjärt-chakrat är själens mottargarcentrum och känslocentrum och har stor betydelse för vår hälsa och styrka och är det chakra som lär oss att leva med kärlek, medkänsla och harmoni. Att älska sig själv och andra, inre trygghet, egenväde och glädje. det är vårt centrum för känslor som  tillit, glädje, accepterande och förlåtelse. Den starkaste kraften vi äger är kärleken. 

Obalans kan handla om relationsproblem, depression, ej i kontakt med sina känslor, svårt att se någon mening med livet, kan fysiskt visa på högt blodtryck, hjärt och lungsjukdomar, astma. allergi, bröstsjukdomar, problem med axlar och armar.

Hals chakra - blå

Halschakrat är centrum för sann kommunikation, ljud och skapande uttryck via tanke, tal och skrift, visar hur vi tar in och för ut värderingar och kunskap, det är vårt centrum för känslor som tillit, glädje, accepterande och förlåtelse

Obalanser kan yttra sig som stamning, röst- och talproblem, svårigheter att kommunicera, problem med att uttrycka vad man tycker och känner och att sätta gränser mot andra personer, kan även fysiskt visa på problem med struma, halson,t heshet, munsår skolios, nackvärk, stämbandsbesvär.

Tredje ögat chakra/Pannchakra - Indigo

Det är centrum för högre intuition, inre vägledning, energier, andlig medvetenhet, fantasi, och ljus. Hjälper oss att se oss själva som vi är och att  hitta vårt inre lugn och harmoni. Det är visdomens chakra och har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Det hjälper oss att lyssna på den inre rösten. Hjälper oss att skilja på de tankar som har sitt ursprung i rädsla från de som kommer från vår inre styrka.

Obalans kan visa att vi inte litar på vår inre vägledning och mediala förmågor, kan fysiskt visa på problem med huvudvärk, öronproblem synfel, bihåleproblem.

Kron chakra- violett

Kronchakrat är centrum för inspiration andlighet, energi, healing, kontakt med universum Det är den förenande länken till ditt högsta och bästa jag. Dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet, låta andligheten bli en del av oss samt låta den vägleda oss. Kron-chakrat är ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakrana, kronchakrat har förbindelse med hypofysen.

Obalans kan visa att vi känner oss splittrade, nervösa och otrygga och har svårt att se framåt, fysiskt kan det visa problem med hjärnan och nervystemet och kronisk trötthet

Chakrabalansering med AuraSomas färghealing essenser: 

Balansoljor

Pomander  

Quintessenserer

 

 

Aktuella kurser 

Regndropps-massage

 

Britt Wikström

Regnvägen 20, 976 32 Luleå

Tel. 070 - 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net