Skapa balans i livet med chakrabalensering

Balansering av chakrana innebär en behandling av kroppens energisystem, de 7 största chakrana och auran. Obalanser i vår kropp både fysiskt, emotionellt, mentalt och andligt visar sig i vårt energisystem och lagras i kroppen tills vi blir påminda om det genom t.ex. sjukdom därför är det viktigt att våra chakran och auran är i balans.

Under behandlingen masseras och balanseras de 7 största chakran "energicentran" med utvalda chakraoljor. När det tillförs energi i chakrana uppstår det mer energi som höjer chakranas vibrationer och frigör blockeringar och spänningar i kroppen.

Hur kan vi själva lösa och släppa emotionella blockeringar

Genom att lära känna oss själva på en djupare nivå.

Lyssna på kroppens signaler

Släppa våra masker se, acceptera och älska oss själva precis som vi är, där börjar vår förvandling

Med hjälp av tankens kraft/ändra tankestrukturer.

 

Välkommen

pris 600 kr, 60 minuter

Pris 750 kr, inkl. Scanning av chakran och auran med "Crownscopy" 

Kommande kurser

Kontakt

Britt Wikström

070 - 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net

 

Oberoende säljare av produkter från AuraSoma & Young Living Essentiel oils

 

Aura-Soma färgessenser

 

Young Living Essential oils