Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Chakran

Ordet chakra kommer från Indiens uråldriga språk sanskrit och betyder livsenergihjul "hjul av virvlande energi" Våra sju största chakran finns längs kroppens ryggrad samt ett ovanför hjässan och tillsammans utgör de en fantastisk karta över kropp och själ.

Genom chakrana flödar och fördelas energin ut i resten av kroppen där varje vibrationsnivå motsvarar en färg i regnbågen all materia är ljus som vibrerar i olika frekvenser.

Det vi upplever lagrar vi som erfarenheter där varje chakra har sin egen betydelse för vår  fysiska, emotionella, mentala och andliga och välbefinnande, de sju chakrana påverkar varandra inbördes och samspelar i högsta grad med vår personlighet

Rot chakra - röd  

Samverkar med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. En god kontakt med rotchakrat får oss att känna grundtrygghet och samhörighet med andra och att känna oss trygga gällande det materiella, ekonomi och arbete i livet, rotchakrat står för mod, trygghet, säkerhet, grundstöttning och att sätta gränser. 

Obalans här kan visa på problem med blodcirkulationen, könsorganen samt smärta i nedre delen av ryggen. Vi kan uppleva otrygghet och utvecklar egenskaper som, fixering vid karriär och materiella ting men även utmattning och ilska.

Navel chakra - orange

Chakrat har förbindelse med känslor som livsglädje, passion, kreativitet, spontanitet, självförtroende sexuallitet men även ilska. Ett väl fungerande navelchakra ger en sund jag känsla.

Obalans här kan yttra sig som brist på kontroll över sina känslor, man kan vara överdrivet beroende av andra människor och bekräftelse, men även motsatsen som överdriven självständighet, fysiskt kan det visa på sjukdomar i fortplantningsorganen, urinvägarna ischias och bäckenproblem 

Solarplexus chakra - gult 

Det här chakrat chakra hjäper oss att våga, och att tro på sig själv ger inspiration, livsglädje, viljestyrka och framåtanda. Det är vårt utåtriktade chakra som söker social kontakt, gemenskap och kommunikation med andra. 

Obalanser visar på våra mest vanliga magsjukdomar som magsår, tarmbesvär, ätstörningar, diabetes, leverproblem, svullen mage. Magsjukdomar kan visa på ouppklarade situationer som kan ha med känslor att göra som sätter sig i magen och skapar obalans. 

Hjärt chakra - grönt

Hjärt-chakrat är själens mottargarcentrum och känslocentrum och har stor betydelse för vår hälsa och styrka, det chakra som lär oss att leva med kärlek och medkänsla och harmoni att älska sig själv och andra, inre trygghet, egenväde och glädje, det är vårt centrum för känslor som  tillit, glädje, accepterande och förlåtelse. Den starkaste kraften vi äger är kärleken. 

Obalans kan handla om relationsproblem, depression, ej i kontakt med sina känslor, svårt att se någon mening med livet, kan fysiskt visa på högt blodtryck, hjärt och lungsjukdomar, astma. allergi, bröstsjukdomar, problem med axlar och armar.

Hals chakra - blått

Halschakrat är centrum för sann kommunikation, ljud och skapande uttryck via tanke, tal och skrift, visar hur vi tar in och för ut värderingar och kunskap, det är vårt centrum för känslor som tillit, glädje, accepterande och förlåtelse

Obalanser kan yttra sig som stamning, röst- och talproblem, svårigheter att kommunicera, problem med att uttrycka vad man tycker och känner och att sätta gränser mot andra personer, kan även fysiskt visa på problem med struma, halsont, heshet, munsår, skolios, nackvärk och stämbandsbesvär.

Tredje ögat chakra/Pannchakra - Indigo

Det är centrum för högre intuition, inre vägledning, energier, andlig medvetenhet, fantasi och ljus. Hjälper oss att se oss själva som vi är och att  hitta vårt inre lugn och harmoni. Det är visdomens chakra och har med vår logiska och intellektuella förmåga att göra. Det hjälper oss att lyssna på den inre rösten och att skilja på de tankar som har sitt ursprung i rädsla från de som kommer från vår inre styrka.

Obalans kan visa att vi inte litar på vår inre vägledning och mediala förmågor, kan fysiskt visa på problem med huvudvärk, öronproblem synfel, bihåleproblem.

Kron chakra- violett

Kronchakrat är centrum för inspiration andlighet, energi, healing, kontakt med universum. Det är den förenande länken till vårt högsta och bästa jag och dess uppgift är att hjälpa oss att förstå den andliga sidan av livet, låta andligheten bli en del av oss samt låta den vägleda oss. Kron-chakrat är ingången för livskraften som genomströmmar hela den fysiska kroppen och de sex nedre chakrana, kronchakrat har förbindelse med hypofysen.

Obalans kan visa att vi känner oss splittrade, nervösa och otrygga och har svårt att se framåt, fysiskt kan det visa problem med hjärnan och nervystemet och kronisk trötthet

8:e chakrat, har ingen förbindelse med den fysiska kroppen. Det är lokalisert ovanför kronchakrat. I åttonde chakrat finns den så kallade själsstjärnan som innehåller all information om vår själ. Vår livsväg, våra möjligheter, syftet med våra inkarnationern, information om vår livsuppgift etc. Det magentafärgade chakrat är mer eller mindre utvecklat hos oss människor beroende på var vi befinner oss i vår utveckling.

Energifält

Fysiskt: Bas, navel och solarplexus chakran är de som tillsammans skapar vår grund och våra mönste.r

Emotionellt: Hjärtchakrat hjälper oss att leva i ett känsloflöde i kärlek gemenskap att ta emot och ge ut kärlek.

MENTALT: Halschakrat, pannchakrat och kronchakrat visar tillsammans våra visioner, ambitioner och drömmar för vår framtid.

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)