Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Young Living essentiel oils

De här blandningarna av eteriska oljor har komponerats för att hjälpa till att frigöra och lösa upp negativa känslor, ge oss nytt  hopp, mod och glädje.

Oljornas molekyler och doften passerar direkt till vårt känslocentrum det "limbiska systemet i hjärnan"och hormonbalansen och är en av anledningarna till att oljor även kan balansera våra känslor och stäker vår förmåga att få kontakt med de frågor som vi sedan länge har glömt.

VALOR II/Mod, hjälper till att balansera sympatiska, parasympatiska och det centrala nervsystemet och skapar en känsla av avslappning.

Harmony/Harmoni, är en blandning av eteriska oljor som främjar fysisk och känslomässigt välbefinnande genom att skapa balans och harmoni i kroppens energifält, chakrana, meridianer och akupukturpunkter. De lugnande balanserande och upplyftande oljorna i den här blandningen gör oss öppna för nya möjligheter och bidrar till en känsla av allmänt välbefinnande samtidigt som de bidrar till att lindra stress, och frigör negativa energier.

Forgivness/Förlåtelse, är en upplyftande kombination av oljor som hjälper oss att släppa sårade och negativa känslor och förolämpningar. Bidrar också till att släppa tidigare negativa minnen samt känslomässiga hinder för att uppnå ett högre medvetande och stärka viljan att gå framåt och förlåta och släppa det som varit. 

Inner Child/Insikt, hjälper dig att få kontakt med vårt sanna jag som vi kan ha förlorat kontakten med om vi som barn har blivit illa behandlad psykiskt och/eller fysiskt. Denna doft hjälper till att stimulera och ta fram glömda minnen, samtidigt som den hjälper dig att uppleva din inre styrka och identitet, vilket är nödvändiga steg för att uppnå känslomässig balans.

Present Time/Lev i nuet, är en doft som förstärker känslan av att vara här och nu. Sjukdomar utvecklas när vi lever i det förflutna och med beklaganden. Att vara i nuet och att kunna se framåt med ett öppet sinne för nya möjligheter, är nyckeln till att utvecklas och gå framåt. 

Release/Frigörande, hjälper till och gör det lättare att frigöra ilska, trauma och minnen lagrade i levern från det förflutna i stället för att gå tillbaka till det som varit när vi släpper negativa känslor och frustration stärker den vår andliga och personliga utveckling på ett positivt sätt och skapar emotionellt välbefinnande och skapar harmoni och balans i kropp och själ.

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)