Britts Healing

Inre kraft - Energi - Glädje

Flaska 4 Gul/guld

Solskensflaskan Kunskap och Visdom

Gåvan: En person med mycket inre kunskap och  stor visdom. Innehar ofta en ställning där människor vet vem hon eller han är, och ser upp till det  den personen gör. God förmåga till organisation och styrande  Har förmåga att se humorn och glädjen i livet

Utmaningen: Kan vara någon med mycket rädsla beträffande de små detaljerna i livet. Man kan ha svårt att finna glädje i livet. Överdrivet auktoritärt beteende.

Övrigt: Hjälper till att få kontakt med inkarnationer i det gamla Egypten. Speciellt verksam vid massage av kroniskt spända muskler, huvudvärk kopplad till solar-plexus, när det surrar i huvudet och allt skall analyseras, lugnar ner mental överaktivitet.

Affirmation: ”Jag är fullständigt  trygg. Jag vet att jag inget vet" 

Kontakt,

Britt Wikström

070 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net