Metamorfos

zonfot.jpg

En mjuk, taktil behandlingsmetod (massage) på FÖTTER, HÄNDER, HUVUD, som följer ryggradens REFLEXZONER. Det är en helande behandling som passar alla åldrar, den är mjuk och lugnande samtidigt som den är kraftfull.

Beröringen ökar empatiförmågan och medvetenheten, den ger avspänning lugn och ro, djupare sömn ökad vakenhetsgrad, ökad livsglädje, den lindrar smärta och är oerhört effektfull vid stressrelaterade tillstånd. Påverkar positivt vid trötthet och utmattning.

foot1.jpg

Händernas bruk som ett medel att visa vänskap

att trösta och hela den sjuke

att uttrycka kärlek och ömhet

att lugna och stimulera barnet

är lika gammalt som livet själv 

                                         Bernhard Gunter