Aura - Soma färghealing terapi

HISTORIA

Aurasoma har funnits sedan 1984 och skapades av Vicky Wall från England som levde mellan 1918 - 1991. Från tidig barndom kunde hon se färgerna i människans aura och fick under hela sitt liv träning i att använda sin förmåga att hela. Sina kunskaper om örtmedicin fick hon från sin far och hon arbetade som naturapotekare tills hon blev blind i mitten av 70-talet.

För över 30 år sedan fick hon genom sitt högre jag, vägledning att skapa oljor i olika färger. Dessa vackra balansoljor och andra essenser alla gjorda av naturliga örter och färger visade sig ha helande förmågor. Vickys livsverk – Aura-Soma – var fött och växer snabbt och används av människor över hela världen.

AuraSoma är en terapi som reflekterar din själ genom färgers språk. Färger väcker minnen i vår kropp och har en fantastisk förmåga att göra oss medvetna om de djupare skikten inom oss själva.

Kunskapen att hela med mineraler och växter är mycket gammal och bygger på visdomen att det vi behöver för vårt välbefinnande finns i naturen.

 

 

Aktuella kurser 

Regndropps-massage

 

Britt Wikström

Regnvägen 20, 976 32 Luleå

Tel. 070 - 553 5800

harmoni.halsa@bredband.net