Aura - Soma färghealing

Aura-Soma skapades genom inre vägledning, trots att Vicky Wall då hade blivit helt blind och där hennes tillit och helande kraft sattes på många prov, men hur det också ledde henne till att ta emot födelsen av de fantastiska ”Balansoljorna” och även andra essenser, alla gjorda av naturliga örter och färger.

 

Aurasoma Färgterapi har funnits sedan 1984 och skapades av Vicky Wall från England som levde mellan 1918-1991. Från tidig bardom kunde hon se färgerna i människans aura och fick under hela sitt liv träning i att använda sin förmåga att hela. Sina kunnskaper om örtmedicin fick hon från sin far och hon arbetade som naturapotekare tills hon blev blind i mitten av 70-talet.

AuraSoma är en terapi som reflekterar din själ genom färgers språk. Färger väcker minnen i vår kropp och har en fantastisk förmåga att göra oss medvetna om de djupare skikten inom oss själva.

Kunskapen att hela med mineraler och växter är mycket gammal och bygger på visdomen att det vi behöver för vårt välbefinnande finns i naturen.